Co się kryje w kropli wody?

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obszar: ochrona wód (oceanów, rzek, jezior)

Brak czystej wody jest jednym z współczesnych globalnych problemów ekologicznych. Czysta woda jest nie tylko konieczna dla życia i zdrowia człowieka, ale jest także środowiskiem życia różnych organizmów wodnych. Bioróżnorodność mikroorganizmów odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu całych ekosystemów wodnych i jest istotna dla jakości wody. W trakcie zajęć uczestnicy poznają niektóre mikroskopowe organizmy. Korzystając z mikroskopów będą mogli zobaczyć sinice, glony, pierwotniaki i drobne organizmy wielokomórkowe.

Rejestracja będzie prowadzona elektronicznie. Rozpocznie się 21 września o godzinie 9:00.

Informacje:

ADRES : Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 0.64

Skip to content