Czy możemy wątpić w ocieplenie klimatu? O modelach klimatycznych słów kilka

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Przyszłe zmiany klimatu związane z emisjami CO2 do atmosfery są niezwykle istotne dla społeczeństwa. Już mają one wpływ m. in. na ludzi, gospodarkę czy środowisko na całym świecie. Na podstawie modeli klimatycznych przewidywany jest przyszły klimat. Symulacje przyszłych zmian klimatycznych nie są jednak akceptowane przez dużą część społeczeństwa. Dlaczego? Wiele osób uważa, że wyniki symulacji są niepewne, a same modele niedokładne, gdyż nie uwzględniają lub upraszczają zjawiska przyrodnicze. Podczas wykładu zostanie przybliżona metoda działania modeli klimatycznych, jak również pokazane możliwe przyszłe zmiany klimatu przewidywane przez te modele. Porównane zostaną wyniki symulacji ze współczesnymi obserwacjami, a także z rekonstrukcjami klimatu przeszłego. Dzięki temu możliwa będzie ocena dokładności symulowanych wyników, a także na zrozumienie wiarygodności modeli klimatycznych.

 

Informacje:

ADRES : Senacka 3, 30-002 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : sala wykładowa, I piętro

Skip to content