Czy rak lubi słodkie?

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obszar: ochrona zdrowia

Zarówno nowotwór, jak i cukrzyca są chorobami cywilizacyjnymi o podłożu metabolicznym, gdzie nieprawidłowe działanie szlaków przemian węglowodanów ma negatywny skutek dla całego organizmu. Winowajcą jest – cukier. Dlatego, w ramach aktywności zaprezentujemy związek pomiędzy cukrzycą a zapadalnością na choroby nowotworowe. Pokazy będą obejmowały obserwacje mikroskopowe komórek insulinoma oraz innych nowotworów, w których wyznakujemy fluorescencyjnie poszczególne organella (np. jądro komórkowe, cytoszkielet). Zaprezentowane zostaną również zaawansowane modele komórkowe stosowane do badań nad cukrzycą oraz nowotworami takie jak organoidy 3D otrzymywane z pluripotencjalnych komórek macierzystych.

Przy głównym wejściu goście potwierdzają rejestrację. Następnie pracownik prowadzi ich do właściwej jednostki, gdzie odbywa się wydarzenie.

Rejestracja będzie prowadzona elektronicznie. Rozpocznie się 21 września o godzinie 9:00.

Informacje:

ADRES : Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Małopolskie Centrum Biotechnologii

Skip to content