Czysta woda zdrowia doda!

Opis wydarzenia:

Organizator: Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

Obszar: ochrona wód (oceanów, rzek, jezior)

W czasie trwania wydarzenia uczestnicy poznają metody oznaczania wybranych wskaźników jakości wody takich jak odczyn, przewodność i twardość.  Zaprezentowane zostaną dwie metody badania pH wody za pomocą wskaźnika błękitu bromotymolowego oraz pehametru. W celu określenia całkowitej ilości rozpuszczonych minerałów zawartych w wodzie, czyli stopnia jej zasolenia, badana będzie zdolność wody ( wodociągowej, rzecznej, destylowanej ) do przewodzenia prądu elektrycznego za pomocą przyrządu – konduktometru. Przedstawione zostanie również stanowisko badawcze do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody.

Uczestnicy będą mieli okazję do poznania ciekawych metod badawczych a także szkła i sprzętu laboratoryjneg.

Informacje:

ADRES : ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek C; sala: 06

Skip to content