Czysta woda zdrowia doda!

Opis wydarzenia:

Organizator: Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

Obszar: ochrona zdrowia

Czysta woda zdrowia doda! – Koło Chemiczne
W czasie trwania wydarzenia uczestnicy poznają metody oznaczania wybranych wskaźników jakości wody takich jak odczyn, przewodność i twardość. Zaprezentowane zostaną dwie metody badania pH wody za pomocą wskaźnika błękitu bromotymolowego oraz pehametru. W celu określenia całkowitej ilości rozpuszczonych minerałów zawartych w wodzie, czyli stopnia jej zasolenia, badana będzie zdolność wody ( wodociągowej, rzecznej, destylowanej ) do przewodzenia prądu elektrycznego za pomocą przyrządu – konduktometru. Przedstawione zostanie również stanowisko badawcze do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody.
Uczestnicy będą mieli okazję do poznania ciekawych metod badawczych a także szkła i sprzętu laboratoryjnego.

Informacje:

ADRES : Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Budynek C, sala 06, parter

Skip to content