Elektromobilność w Polsce – czy to ma sens

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Obszar: Inny obszar

Uczestnik będzie miał okazję do poznania faktów dotyczących obecnego stanu rozwoju elektromobilności w Polsce, jak i jej pozytywnych bądź negatywnych konsekwencji w wymiarze środowiskowym i gospodarczym. Będzie miał również możliwość ukształtowania własnej opinii co do słuszności proponowanych rozwiązań w zakresie elektromobilności.

Informacje:

ADRES : konwersatorium on-line

Skip to content