Inteligentne miasta jako żywe organizmy

Opis wydarzenia:

Organizator: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Obszar: inteligentne i bardziej zielone miasta

Miasto inteligentne jako terytorium o wysokiej zdolności uczenia się i innowacji, kreatywne, z instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkolnictwem wyższym, infrastrukturą cyfrową i technologiami komunikacyjnymi, a także wysokim poziomem sprawności zarządzania. Miasta do swojego rozwoju oprócz zasobów ludzkich potrzebują dopływu stałego  strumienia masy (woda, żywność, materiały) oraz energii (elektryczna, ciepło, paliwa). W związku z rosnącymi wymaganiami, w dziedzinie racjonalnego zarządzania energią elektryczną i ciepłem, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii na terenie miast inteligentnych, dbaniem o stan środowiska naturalnego, wdrażanie koncepcji Smart City  w dłuższym horyzoncie czasowym staje się nieuniknione.

Informacje:

ADRES : ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, sala 30A

Skip to content