Jak zbudowany jest szkielet ssaków i czy bardzo różni się od szkieletu człowieka?

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Obszar: Inny obszar

Uczestnicy warsztatów będą poznawać budowę szkieletu zwierząt hodowlanych oraz dzikich występujących w naszym środowisku, a także uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego złożenia szkieletu wybranego zwierzęcia.

Informacje:

ADRES : Sławkowska 17, 31-016 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Biblioteka ISEZ PAN, III piętro (wejście od ul. Św. Jana 22)

Skip to content