ŁĘGI – POLSKIE LASY DESZCZOWE

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obszar: ochrona wód (oceanów, rzek, jezior)

Polskim odpowiednikiem zalewowych, wilgotnych lasów równikowych są lasy łęgowe. Spośród wszystkich europejskich lasów, łęgi należą do jednych z najbogatszych siedlisk życia zwierząt i roślin.

Informacje:

ADRES : al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek WL sala I

Skip to content