Miasto na wodzie – projekcja multimedialna

Opis wydarzenia:

Organizator: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Obszar: ochrona wód (oceanów, rzek, jezior)

Współczesne miasta cierpią na deficyt wody zdatnej do użycia.  Celem tej projekcji multimedialnej jest zaprezentowanie zaniedbań poczynionych przez człowieka w stosunku do przyrody oraz stanu w jakim znajdują się różnego rodzaju cieki wodne w zurbanizowanych przestrzeniach miast.

Informacje:

ADRES : ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, sala 11

Skip to content