Plastikowa woda XXI wieku

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie

Obszar: ochrona wód (oceanów, rzek, jezior)

Po 1950 roku tworzywa sztuczne stały się jednym z najbardziej popularnych materiałów na świecie, niestety, obecnie tworzą również najliczniejszą i jedną z najbardziej niebezpiecznych grup odpadów, które dosłownie nas zasypują. Szacuje się, iż rocznie do oceanów trafia około 11 mln ton plastików. Jeśli nie zatrzymamy tego procesu, do 2040 roku ilość plastiku w oceanach przekroczy łączną masę ryb, zagrażając całej biosferze. Najbardziej niebezpieczne dla środowiska są maleńkie plastikowe cząstki, nazywane mikroplastikami, które wielkością i kształtem mogą przypominać minerały. Podczas pokazów pochylimy się nad problemem obecności odpadów plastikowych w wodach powierzchniowych oraz w wodzie pitnej. Każdy uczestnik będzie mógł sam przeprowadzić eksperymenty i dowiedzieć się jak stać się naukowcem ratującym naszą planetę na co dzień. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania czy minerały mogą oddziaływać z mikroplastikami i pomóc w zahamowaniu jego rozprzestrzeniania? Zaproponujemy proste rozwiązania, które pozwolą częściowo ograniczyć zasypującą nas plastikową lawinę.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wykładu (link aktywny od godziny 17.00, 29 września 2023):

https://youtu.be/ha5-2XpUfOc

Informacje:

ADRES : Senacka 3, 30-002 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : sala wykładowa, I piętro

Skip to content