Plastikowa woda XXI wieku | Пластикова вода 21 столітт

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie

Obszar: ochrona wód (oceanów, rzek, jezior)

Po 1950 roku tworzywa sztuczne stały się jednym z najbardziej popularnych materiałów na świecie, niestety, obecnie tworzą również najliczniejszą i jedną z najbardziej niebezpiecznych grup odpadów, które dosłownie nas zasypują. Szacuje się, iż rocznie do oceanów trafia około 11 mln ton plastików. Jeśli nie zatrzymamy tego procesu, do 2040 roku ilość plastiku w oceanach przekroczy łączną masę ryb, zagrażając całej biosferze. Najbardziej niebezpieczne dla środowiska są maleńkie plastikowe cząstki, nazywane mikroplastikami, które wielkością i kształtem mogą przypominać minerały. Podczas pokazów pochylimy się nad problemem obecności odpadów plastikowych w wodach powierzchniowych oraz w wodzie pitnej. Każdy uczestnik będzie mógł sam przeprowadzić eksperymenty i dowiedzieć się jak stać się naukowcem ratującym naszą planetę na co dzień. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania czy minerały mogą oddziaływać z mikroplastikami i pomóc w zahamowaniu jego rozprzestrzeniania? Zaproponujemy proste rozwiązania, które pozwolą częściowo ograniczyć zasypującą nas plastikową lawinę.

https://youtu.be/ha5-2XpUfOc (start: piątek, 30 września o godz. 17.00)

Після 1950 року пластик став одним із найпопулярніших матеріалів у світі, але, на жаль, зараз він також є найчисельнішою та однією з найнебезпечніших груп відходів, які буквально нас заполонили. За оцінками, близько 11 мільйонів тонн пластику потрапляє в океани щорічно. Якщо ми не зупинимо цей процес, до 2040 року кількість пластику в океанах перевищить загальну вагу риби, що поставить під загрозу всю біосферу. Найбільш небезпечними для навколишнього середовища є крихітні частинки пластику, так звані мікропластики, які за розміром і формою можуть нагадувати мінерали. Під час презентації ми розглянемо проблему наявності пластикових відходів у поверхневих водах та питній воді. Кожен учасник зможе сам провести досліди та дізнатися, як стати вченим, який рятує нашу планету. Ми спробуємо відповісти на питання: чи можуть мінерали взаємодіяти з мікропластиком і допомагати гальмувати його поширення? Запропонуємо прості рішення, які частково зменшать лавину пластику, що завалює нас.

 

Можливе проведення заходу українською мовою в інший час, за попереднім записом

Informacje:

ADRES : ul. Senacka 3, 30-002 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : sala wykładowa, I piętro

Skip to content