Prezentacja techniki Western Blot

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Obszar: ochrona zdrowia

Pokaz będzie dotyczył prezentacji techniki analitycznej wykrywania białka (Western Blot), która jest szeroko wykorzystywana w biologii molekularnej do wykrywania, rozróżniania oraz ilościowego oznaczania białek. W czasie prezentacji techniki zostanie przeprowadzone rozdzielenie białek za pomocą elektroforezy oraz transfer na membranę. Uczestnikom wydarzenia zostanie zaprezentowana gotowa wizualizacja uzyskiwanych wyników techniki.

Prośba o uzupełnienie ankiety:

Ankieta dla dzieci (google.com)

Ankieta dla osób dorosłych (google.com)

Informacje:

ADRES : Smętna 12, 31-343 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków, III piętro, pokój 302, laboratorium 3.4

Skip to content