PRODUKCJA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obszar: zdrowa gleba i żywność

Produkcja zdrowej żywności wymaga zdrowej gleby. Pierwsza część prezentacji będzie dotyczyła degradacji gleb. Wykorzystany zostanie test ekotokyskologiczny (rzeżuchowy). W ramach warsztatów uczestnikom zaprezentowane zostaną rożne formy zanieczyszczenia gleby. Druga część prezentacji będzie dotyczyła zdrowej żywności. Wykorzystana zostanie zdrowa żywność (owoce, warzywa, zioła produkty pszczele). Przeprowadzona zostanie degustacja i omówienie korzyści płynących ze zdrowej żywności.

Informacje:

ADRES : al. Adama Mickiewicza 24/28, 33-332 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Budynek WIŚiG, sala 245

Skip to content