Przyrodniczo i klimatycznie

Opis wydarzenia:

Organizator: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Celem spotkania będzie przybliżenie dzieciom i młodzieży ich najbliższego otoczenia (regionu),  świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych terenu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zależy nam na rozbudzaniu i pogłębianiu zainteresowań przyrodniczych oraz nauczeniu się czerpania radości z bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Informacje:

ADRES : ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, sala 32

Skip to content