Raport ESG – moda czy must have?

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Co kryje się pod skrótem ESG? Ustalając znaczenie każdej z liter E, S, G, dążymy do stworzenia nowego, zrównoważonego środowiskowo i społecznie otoczenia, które będzie zgodne z zasadami ładu korporacyjnego Europy i świata. Włączajmy się w proces tworzenia raportu ESG na każdym jego etapie – począwszy od koncepcji, przez narzędzie do zbierania danych, aż do jego ostatecznej wizualnej formy.

Informacje:

ADRES : Rakowicka 27, 31-510 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Budynek Główny, Stara Aula, I piętro

Skip to content