Świat oczami fizyka

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Obszar: Inny obszar

Świat oczami fizyka
Artystyczna wizja świata uchwycona w malarstwie naszych naukowców.

Informacje:

ADRES : ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Korytarz w głównym budynku

Skip to content