Tutoring Rozwojowy – 18:00

Opis wydarzenia:

Organizator: Campus Bemke

Tutoring Rozwojowy. Tutoring to metoda opierająca się na relacji dwojga ludzi, w której tutor(ka) pomaga osobie tutoringowej odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów lub innej drodze rozwojowej. Proces tutorski to cykl spotkań prowadzonych według określonej struktury i zasad. Spotkania polegają przede wszystkim na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych form ćwiczeń. Spotkanie będzie polegało na przybliżeniu metody Tutoringu rozwojowego jako indywidualnej formy wsparcia w aktywności młodego człowieka w trzech obszarach – Odkrywania, projektowania i działania w czterech obszarach – rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego i edukacyjnego.

W przypadku rezygnacji lub kwestii organizacyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją Campus Bemke, pod numerem telefonu: 48-885-853-349

Informacje:

ADRES : Krakowska 4, 34-124 Klecza Dolna

LOKALIZACJA WYDARZENIA : W obiekcie Campus Bemke

Skip to content