Zmiany klimatu – negocjowalne sposoby modyfikacji postaw w drodze do zrównoważonego rozwoju

Opis wydarzenia:

Organizator: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Kluczowe punkty wykładu obejmą zagadnienia: Tempo i zakres zmian klimatycznych; Reakcje społeczne na zmiany klimatyczne; Motywy decydujące o zachowaniach społecznych; Strategie
i techniki prowadzące do zrównoważonego rozwoju.

Informacje:

ADRES : ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, sala 30A

Skip to content