Zmierzyć energię odnawialną

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Uczestnicy wezmą udział w eksperymencie polegającym na obliczeniu kosztu zagotowania 1 litra wody na energii pochodzącej ze źródła odnawialnego (pelet) versus ze źródła nieodnawialnego (gaz). Po zakończeniu eksperymentu uczestnicy wyliczą koszt ogrzania litra wody z wykorzystaniem obu źródeł energii (odnawialnej/nieodnawialnej), określą jakie odpady pozostały i czy istnieje możliwość ich ponownego wykorzystania, oszacują ilość CO2 wyemitowanego ze spalania mieszanki propan-butan oraz z celulozy. Podczas przygotowywania widzowie będą mieli okazję zobaczyć zdjęcia z platformy wiertniczej oraz rozmieszczenie otworów wydobywczych na Morzu Północnym.

Informacje:

ADRES : Senacka 3, 30-002 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : taras Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie

Skip to content