Zwiedzanie nowoczesnej linii do produkcji brykietów i peletów z roślin energetycznych oraz z odpadów przemysłu drzewnego

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Podczas prezentacji uczestnicy zostaną zapoznani z procesem technologicznym produkcji brykietów i peletów z roślin energetycznych. W szczególności przedstawione zostaną gatunki wykorzystywanych roślin, warunki i proces przygotowania surowca, działanie linii produkcyjnej oraz wpływ tego rodzaju odnawialnego źródła energii na środowisko (przyrodnicze, gospodarcze i społeczne).

Informacje:

ADRES : Balicka 120, 30-149 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek N

Skip to content