fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Mikroświat produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

— wykłady

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej (on-line)

Przygotowane nagrania dotyczyć będą przetwórstwa mięsnego i mleczarskiego. Na nagraniach zostanie omówiony podział na pożyteczne i niebezpieczne drobnoustroje w przetwórstwie spożywczym z podaniem przykładów i prezentacją na zdjęciach.

Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj