fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Mikroświat produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

— pokazy i eksperymenty, widowisko, projekcje filmowe

Zostanie omówiony podział na pożyteczne i niebezpieczne drobnoustroje w przetwórstwie spożywczym z podaniem przykładów i prezentacją na zdjęciach. Zaprezentowane zostanie wykonanie   krok po kroku posiewów mikrobiologiczne. Dodatkowo zostaną pokazane płytki mikrobiologiczne z drobnoustrojami po okresie inkubacji.

Wydarzenie jest dostępne on-line >>
Lokalizacja wydarzenia ...

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj